مرحله‌ی اول

درخواست سازمان محل کار شما به دیجی پی برای تخصیص اعتبار به کارکنان

تصویر موبایل
کارت اعتباری

مرحله‌ی دوم

پیش ثبت‌نام کارکنان از طریق سازمان

مرحله‌ی سوم

تأیید سازمان جهت تخصیص اعتبار

اعتبارسنجی
مقدار اقساط بر اساس مقدار اعتبار
تومان
پیش‌ پرداخت

تومان

مبلغ هر قسط

تومان

تومان
پیش‌ پرداخت

تومان

مبلغ هر قسط

تومان

ثبت نام
از طریق فرم زیر ثبت‌نام کنید، دیجی‌پی با سازمان شما وارد تعامل می‌شود
ثبت نام
ثبت نام ثبت نام
ثبت نام ثبت نام
اگر مدیر منابع انسانی یا مسئول هستید، با آدرس ایمیل زیر در ارتباط باشید.
credit@mydigipay.com